Ιαν 30 2023

Υπ’ αριθμ. 1043/27.1.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel στην Πάρνηθα – Αρ. Διακ. 16888/29.11.2022 – Κατακύρωση.

Νοέ 16 2022

Υπ’ αριθμ. 16265/15.11.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για “Εκπόνηση μελετών που αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας πρόσβασης στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού”. – Αρ. Πρόσκλ. 14869/17.10.2022

Οκτ 25 2022

Υπ΄αριθμ. 15294/25.10.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα» Αρ. Διακ. 13643/20.09.2022

Σεπ 21 2022

Υπ΄αριθμ. 13643/20.09.2022 Τακτικός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα.

Ιούλ 02 2020

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού Λυκαβηττού

Απρ 13 2020

Επικύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού Λυκαβηττού

Μαρ 03 2020

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (Fair Value) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε – Αρ. Διακ. 0252/22.01.2020 – Κατακύρωση

Αυγ 07 2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας (Feasibility Study) για τμήμα του Ολυμπιακού Ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Φαληρικό Όρμο Αττικής – Αρ. Διακ. 3556/18.06.2019

Αυγ 07 2019

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Σεναρίων Αξιοποίησης Μακροχρόνιας Μίσθωσης και Υποστήριξης της Διενέργειας σχετικού Διαγωνισμού για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4328/17.07.2019

Αυγ 07 2019

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση Μελέτης Τεχνικού Ελέγχου / Αποτύπωση Υφιστάμενης κατάστασης για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4331/17.07.2019