Υπ΄αριθμ. 13643/20.09.2022 Τακτικός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα.

21/09/2022 | Μελέτες