Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/08/2019 – Μελέτες, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας (Feasibility Study) για τμήμα του Ολυμπιακού Ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Φαληρικό Όρμο Αττικής – Αρ. Διακ. 3556/18.06.2019