Home / Η Εταιρεία / Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Διαθέτει περισσότερα από 45 χρόνια συνολικής εμπειρίας στην Ελεγκτική, Οργάνωση και Διοίκηση Eπιχειρήσεων. Μετά από πενταετή θητεία στα τμήματα ελέγχου και οργάνωσης επιχειρήσεων της Arthur Andersen, διετέλεσε CFO σε θυγατρικές διεθνών εταιρειών στην Ελλάδα όπως Ericsson, Friesland και Vodafone. Στο διάστημα 2000-2006 εκλήθη να συμβάλει στη μετοχοποίηση και αναδιοργάνωση της ΔΕΗ Α.Ε. ως Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών της.

Ηγήθηκε, ως CFO, της επιτυχημένης εισαγωγής των εταιρειών Panafon Α.Ε. (Vodafone) και ΔΕΗ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Panafon Services A.E. και On Telecoms Α.Ε, μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιριών, μεταξύ άλλων, Tellas Α.Ε., PPC Telecoms Α.Ε., Wind PPC Holding N.V., Λάρκο Γ.Μ.Μ.Α.Ε, Panafon Services A.E. και Unifon Α.Ε. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

+

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαθέτει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της χρηματοπιστωτικής αγοράς, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της στρατηγικής, του μάρκετινγκ και του τουρισμού, έχοντας διατελέσει σε σειρά διευθυντικών θέσεων σε ηγετικούς φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στη Γενεύη.

Η Grivalia Hospitality αποτέλεσε τον τελευταίο επαγγελματικό του σταθμό, πριν αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2019 στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Στη διάρκεια της θητείας του ως Διευθυντής του τουριστικού βραχίονα της Grivalia Properties κατάφερε αρχικά να συστήσει την εταιρεία και κατόπιν να την εδραιώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα funds στον τομέα του ξενοδοχειακού real estate με έδρα την Ελλάδα.

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρίες του ComMIT Group-ΔΙΑΣ Ventures με αντικείμενο την αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων και τις επιχειρησιακές λειτουργίες του Ομίλου, ως Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες σε θέματα Χωροταξίας και Στρατηγικής και ως Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, όπου διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, των Πατριαρχείων, των Εδρών Ελληνικών Σπουδών σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού, αλλά και των ιδιωτικών και ξένων σχολείων στην Ελλάδα.

Έχει, επίσης, διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε θέματα στρατηγικής & μάρκετινγκ στη γαλλική εταιρία συμβούλων YLIOS Ελλάς, έχει εργαστεί ως στέλεχος με ειδίκευση σε θέματα επενδυτικής τραπεζικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) και παραγώγων στην Bear Stearns Intl., ενώ έχει υπηρετήσει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Credit Commercial de France και της Banque des Dépȏts CH με έμφαση σε τομείς διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Ο Στέφανος Δ. Βλαστός έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Vrije Universiteit Brussel (VUB) και κατέχει τίτλο ΜΒΑ από το SDA Bocconi και το NYU Stern School of Business.

Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά, μιλάει ιταλικά και έχει γνώση της γερμανικής γλώσσας.

+

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ο Παναγιώτης Μπαλωμένος είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, MSc in Real Estate από το University of Reading, UK και Διδακτορικό Δίπλωμα με υποτροφία από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο αντικείμενο της οικονομικής της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων σε ακίνητα, από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο το αντικείμενο της αγοράς ακινήτων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Harvard University για την επιχειρηματικότητα.

Διαθέτει εκτενή και διαφοροποιημένη επαγγελματική εμπειρία στην αγορά ακίνητης περιουσίας. Υπήρξε συνιδρυτής και ομόρρυθμος εταίρος για δώδεκα έτη σε τεχνική εταιρεία ανάπτυξης ιδιωτικών έργων καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, σύμβουλος διοίκησης στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, τεχνικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Τράπεζας, επιστημονικός συνεργάτης του ΙΟΒΕ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών με αντικείμενο τις ιδιωτικοποιήσεις και τη δημόσια ακίνητη περιουσία, ενώ έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

+

ΆΝΝΑ ΣΑΪΠΗ

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Άννα Σαΐπη είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων του ορκωτού λογιστή-φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών και του certification in Risk Management Assurance (CRMA) από το International Institute of Internal Auditors. Πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου με πορεία 32 χρόνων στο χώρο του Audit and Assurance ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών. Διαθέτει εμπειρία στους τομείς του εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων, της οργάνωσης του τρόπου παρακολούθησης των επιχειρηματικών στόχων, της εισήγησης και εφαρμογής δικλείδων ασφαλείας, ενώ έχει διαχειριστεί ποικίλα έργα Αναδιοργάνωσης και Βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών διεθνούς βεληνεκούς.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει αποκτήσει εμπειρία στην αλληλεπίδραση με Διεθνείς Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς, Διοικητικά Συμβούλια, Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και με επιτροπές Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο ρόλο του Εσωτερικού Ελεγκτή το 1989 στον Όμιλο Λάτση. Το 2000 προήχθη σε Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου με ευθύνη για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Κυριάκου Φιλίππου. Το 2004 εντάχθηκε στην πολυεθνική First Data ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου με αντικείμενο την περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής (EMEA) και σταδιακά και σε άλλες χώρες. Από το 2018 έχει αναλάβει το ρόλο της Vice President International Regions της εταιρείας Fiserv (πρώην First Data) για τις περιοχές της Ευρώπης, Ασίας και Λατινικής Αμερικής.

+

ΧΑΡΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

H Χαρά Βαρδακάρη σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA in Finance από το Πανεπιστήμιο École Νormale Supérieure στο Παρίσι.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική πορεία στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Interaction S.A. για χρηματοοικονομικά θέματα και μελέτες σκοπιμότητας για διάφορους κλάδους της οικονομίας. Υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος στη Τράπεζα HSBC (Corporate & Private Banging) καθώς και σε μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες και σε θυγατρικές αυτών και συνέβαλε στην ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα, ως ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος στην ABC FACTORS A.E..

Τα τελευταία δεκατέσσερα 14 χρόνια κατείχε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Πειραιώς Factoring A.E., ως Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας.

Από τις αρχές του 2020 η Χαρά Βαρδακάρη αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ελέγχου στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

+

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο Μιχάλης Κανδαράκης διαθέτει περισσότερα από 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κεφαλαιαγοράς ακινήτων, έχοντας εργαστεί στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ καλύπτοντας το σύνολο των σχετικών τομέων όπως είναι τα εμπορικά ακίνητα, η βιομηχανία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο τουρισμός, η υγειονομική περίθαλψη και το λιανικό εμπόριο. Είναι εταίρος στην Quilvest Capital Partners, η οποία διαχειρίζεται 6 δισ. AUM ενώ υπήρξε ιδρυτικός εταίρος της Soros Real Estate (μετέπειτα Grove International Partners), μιας επενδυτικής εταιρείας με υπό διαχείριση ακίνητα 5 δισ. δολαρίων στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, διετέλεσε επιχειρησιακός εταίρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Towerbrook Capital Partners στο Λονδίνο, και μέλος της ομάδας της Morgan Stanley που υλοποίησε το πρόγραμμα επενδύσεων σε ακίνητα της εταιρείας στην Ευρώπη. Είναι μέλος σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων επενδυτικών εταιρειών και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων των funds που διαχειριζόταν. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης από το London School of Economics και μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

+

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Θοδωρής Γκλαβάς διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς επενδύσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας καθώς και αυτούς της διαχείρισης κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει διατελέσει σύμβουλος οικονομικών υπηρεσιών στην διεθνή εταιρεία στρατηγικών συμβούλων Booz-Allen & Hamilton Inc. στην Νέα Υόρκη καθώς και στέλεχος του τμήματος Private Client Servicesστην επενδυτική τράπεζα Bear Stearns Inc. επίσης στην Νέα Υόρκη.

Υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της Lamda Development S.A. όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε υπεύθυνος έργου για την ανάπτυξη του Mediterranean Cosmos, του πρώτου εμπορικού κέντρου στην Ελλάδα και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Lamda Flisvos Marina S.A. που ανέπτυξε την ομώνυμη ολυμπιακή μαρίνα στην Αττική.

Έχει διατελέσει επίσης ιδρυτικό στέλεχος και Δ/νων Σύμβουλος της Attica Bank Properties A.E. εταιρεία διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της Attica Bank όπως επίσης και στέλεχος της Orymil S.A., εταιρείας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, κεφαλαίων και επενδύσεων.

Είναι κάτοχος πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων με διάκριση από το Ohio State University (Marketing and Transportation & Logistics) και μεταπτυχιακού πτυχίου επίσης στην διοίκηση επιχειρήσεων από το Harvard Business School.

+
Μετάβαση στο περιεχόμενο