Home / Εταιρική Διακυβέρνηση / Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. τα τελευταία χρόνια υλοποιεί συντονισμένες δράσεις στην κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης σε όλα τα επίπεδα, ψηφιοποιώντας τα αρχεία και τις διαδικασίες λειτουργίας της. Η εταιρεία καταγράφει, ταυτοποιεί και ψηφιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου της, τις εσωτερικές της διαδικασίες για τη σωστή, συνεχή παρακολούθηση και αποτύπωση του, τη συνδυασμένη επεξεργασία πληροφοριών, αλλά και την ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών εργαλείων τόσο για την ίδια όσο και για τις Επιχειρηματικές της Μονάδες.

Στρατηγικός στόχος της ΕΤΑΔ είναι προσαρμόζει τη λειτουργία της στο ταχύτατα εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον και στα νέα δεδομένα που θέτει η πανδημική κρίση, να βελτιώνει σταθερά την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των πληροφοριακών της συστημάτων, να αυξάνει την παραγωγικότητα της μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, να βελτιστοποιεί την ωρίμανση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες με φιλικό τρόπο στο κοινό μέσα από τη λειτουργία των Μονάδων που διαχειρίζεται επιχειρηματικά.

 

ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αξιοποίηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων λογισμικών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Η ΕΤΑΔ αξιοποιεί το λογισμικό MIS (Thesis), ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης για το χαρτοφυλάκιο της, έτσι ώστε να διαθέτει συνολική εικόνα για το κάθε ακίνητο.

Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει μία σειρά από σύγχρονες υπηρεσίες και καλύπτει μία σειρά από εξειδικευμένες ανάγκες στους τομείς της διαχείρισης των πληροφοριών, της διασύνδεσης τους με συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ), της παρακολούθησης μισθωτικών συμβάσεων και πιστωτικού ελέγχου και της υποστήριξης του ηλεκτρονικού συστήματος ροών εργασίας. Μέσω του συστήματος Thesis, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρείας μπορούν σε καθημερινή βάση να λαμβάνουν ταχύτατα πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας (όπως π.χ. εκτιμήσεις ακινήτων, νομικές υποθέσεις ακινήτων κ.α.).

Παράλληλα, η ΕΤΑΔ προκειμένου να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες και ροές εργασιών της προχώρησε στην αναβάθμιση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Συγκεκριμένα, μέσω της δημιουργίας γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης Portal διασφαλίζεται η εσωτερική και ταυτόχρονη χρήση γεωγραφικού και περιγραφικού υλικού και υπηρεσιών.

Επίσης, έχουν υλοποιηθεί εφαρμογές για την αναζήτηση και παρακολούθηση δεδομένων της εταιρείας, τεχνικού και νομικού ελέγχου των ακινήτων, στατιστικών, επεξεργασίας και καταγραφής στοιχείων. Με τη δημιουργία μίας αξιόπιστης γεωγραφικής βάσης για το χαρτοφυλάκιο της η ΕΤΑΔ είναι σε θέση να προχωρά στην γρηγορότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της, αλλά και να συνδράμει σε αιτήματα διαχείρισης και αξιοποίησης άλλων φορέων.

Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην πιλοτική εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για μέρος των συμβάσεων της (μισθωτικές συμβάσεις, συμβάσεις προμηθειών). Στόχος είναι με την εισαγωγή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα αντικείμενα να υποβοηθηθούν οι λειτουργίες της Εταιρείας μέσω της επεξεργασίας και συνδυαστικής αξιολόγησης διαφορετικών πληροφοριών (οικονομικών, νομικών, τεχνικών κ.α.)

Cloud (Office 365)

Η ΕΤΑΔ προχώρησε στη σταδιακή μετάβαση υπηρεσιών στο Cloud της Microsoft (Microsoft Office 365), ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις δυνατότητες και τις εφαρμογές που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης του συνόλου των νέων λειτουργιών, η Εταιρεία θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος Microsoft 365 σε τομείς, όπως είναι η διαχείριση εγγράφων και περιεχομένου, υπηρεσιών, χρηστών και συσκευών και της ασφάλειας και διαχείρισης απειλών.

Δημιουργία και αξιοποίηση εργαλείων Εικονικής Περιήγησης (3D VIRTUAL TOUR)

Η ΕΤΑΔ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία και ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές προβολής και ανάδειξης πολιτιστικών και ιστορικών χώρων, δίνει σήμερα τη δυνατότητα στο ελληνικό και παγκόσμιο κοινό να γνωρίσει τους εμβληματικούς χώρους του Αχίλλειου Μουσείου και των Σπηλαίων Διρού μέσα από το ψηφιακό εργαλείο των τρισδιάστατων εικονικών περιηγήσεων (3D Virtual Tours).

H πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη λειτουργία όλων των μουσείων παγκοσμίως λόγω των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υιοθετεί σύγχρονες διεθνείς πρακτικές προβολής και ανάδειξης των πολιτιστικών χώρων, προσφέροντας τόσο στους Έλληνες όσο και σε κάθε χρήστη από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη την ευκαιρία να βιώσει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία περιήγησης και ξενάγησης.

ticketservices.gr/vr-tour

 

Αχίλλειο Μουσείο

Σπήλαια Διρού

Εισαγωγή Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών στις Επιχειρηματικές της Μονάδες (web-ticketing)

Η ΕΤΑΔ έχει εισάγει συστήματα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων για τις Επιχειρηματικές της Μονάδες με στόχο να παρέχει ασφαλείς και φιλικές υπηρεσίες προς τους επισκέπτες. Με τον τρόπο αυτό, το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τα ηλεκτρονικά του εισιτήρια μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποφεύγοντας την αναμονή στα εκδοτήρια και επιλέγοντας εξατομικευμένα τις υπηρεσίες και τις παροχές που επιθυμεί. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων παρέχονται στους επισκέπτες της Ακτής Βουλιαγμένης, του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, των Σπηλαίων Διρού και του Αχίλλειου Μουσείου.

etadwebtickets.gr

Εισαγωγή συστήματος Paperless Document Management System

H ΕΤΑΔ υιοθετεί και υλοποιεί σταδιακά πολιτικές και πρακτικές «paperless» σε όλο το φάσμα των εσωτερικών της διαδικασιών, αξιοποιώντας ανάλογα συστήματα και τεχνολογίες, όπως π.χ. στη διακίνηση των εσωτερικών της εγγράφων και στην υποστήριξη των ψηφιακών της υπογραφών. Στόχος μέσω της σταδιακής εισαγωγής ψηφιακών πρακτικών αλλά και της κατάργησης των φυσικών αρχείων είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του αρχείου της Εταιρείας και των εσωτερικών της διαδικασιών, αλλά και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εντός της Εταιρείας.

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI - Qlikview)

Η ΕΤΑΔ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence) με στόχο την καλύτερη εσωτερική πληροφόρηση των στελεχών της και την υποβοήθηση τους στις αποφάσεις που καλούνται να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση. Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα τις έγκαιρες και εστιασμένες αναφορές επί των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας, αποτελούν το καλύτερο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή.