Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/08/2019 – Μελέτες, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Σεναρίων Αξιοποίησης Μακροχρόνιας Μίσθωσης και Υποστήριξης της Διενέργειας σχετικού Διαγωνισμού για το Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 4328/17.07.2019