Υπ’ αριθμ. 16265/15.11.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για “Εκπόνηση μελετών που αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων Δημοτικής Οδοποιίας πρόσβασης στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού”. – Αρ. Πρόσκλ. 14869/17.10.2022

16/11/2022 | Μελέτες