Υπ’ αριθμ. 1043/27.1.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel στην Πάρνηθα – Αρ. Διακ. 16888/29.11.2022 – Κατακύρωση.

30/01/2023 | Μελέτες