Υπ΄αριθμ. 15294/25.10.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα» Αρ. Διακ. 13643/20.09.2022

25/10/2022 | Μελέτες