Υπ΄αριθμ. 9946/29.06.2022 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμό για την «Ανακαίνιση του συστήματος πυροπροστασίας, του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ι.Π. Αιδηψού και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας»

29/06/2022 | Τεχνικά Έργα