Υπ’ αριθμ. 17302/9.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για τo έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης επιφανείας 800 τμ για την επέκταση του χώρου VIP στάθμευσης στη θέση Κελάρια 1750 στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού».

09/12/2022 | Τεχνικά Έργα