Υπ΄αριθμ. 12812/30.08.2022 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Ανακαίνιση του συστήματος πυροπροστασίας, του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ι.Π. Αιδηψού και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας»

01/09/2022 | Τεχνικά Έργα