Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/04/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 4671_15.04.2024 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκτέλεση εργασιών για την λήψη μέτρων ήπιας προστασίας (ΦΑΣΗ Α΄) του κτιρίου «Ασάνης» επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 4 στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας».