Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/05/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 5489/01.05.2024 Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Εκτέλεση εργασιών για την λήψη μέτρων ήπιας προστασίας (ΦΑΣΗ Α΄) του κτιρίου «Ασάνης» επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 4 στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» – Αρ. Προσκλ. 4671/15.04.2024