Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/05/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 6359/20.05.2024 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Εκτέλεση εργασιών για την λήψη μέτρων ήπιας προστασίας (ΦΑΣΗ Α΄) του κτιρίου «Ασάνης» επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 4 στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας»