Υπ’ αριθ. 10289/4.7.2022 Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης, λειτουργικής – αισθητικής αναβάθμισης ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής συγκροτήματος Ι.Π. Αιδηψού» Αρ. Διακ. 8528/07.06.2022 –Κατακύρωση.

05/07/2022 | Τεχνικά Έργα