Υπ΄αριθμ. 12220/09.08.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές εργασίες του υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ» – Αρ. Προσκλ. 9947/29.06.2022

09/08/2022 | Τεχνικά Έργα