Υπ’ αριθμ. 8889/21.06.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Αρ. Διακ. 3307/17.03.2023. – Κατακύρωση

03/07/2023 | Προμήθεια Προϊόντων