Υπ’ αριθμ. 1950/16.2.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων για την εξυπηρέτηση των εργασιών συντήρησης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο».

17/02/2023 | Προμήθεια Προϊόντων