Υπ’ αριθμ. 1048/27.01.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 17882/21.12.2022 – Κατακύρωση

08/02/2023 | Προμήθεια Προϊόντων