Υπ’ αριθμ. 8457/14.06.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων πωλητών εισιτηρίων και δύο (2) φορητών BarCode Scanners ακύρωσης εισιτηρίων με δυνατότητα έκδοσης νέου εισιτηρίου, για τις ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 2330/24.02.2023 – Κατακύρωση

16/06/2023 | Προμήθεια Προϊόντων