Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/07/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 8850/04.07.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «προμήθεια ειδών αναψυκτήριων (Μπύρες, Χυμοί, Παγωμένο Τσάι κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης»