Υπ’ αριθμ. 6200/10.05.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την “Προμήθεια και παράδοση επτά (7) μεταλλικών τριπόδων συστημάτων αγκύρωσης διαστρωτικών με βαρούλκο στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»”.

11/05/2023 | Προμήθεια Προϊόντων