Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/07/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 9075/08.07.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (καφές, ροφήματα, γρανίτες κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης».