Υπ΄αριθμ. 2230/18.02.2022 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοσήμανσης, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας του υπό κατασκευή επίγειου ελικοδρομίου στη θέση Κελάρια 1750 του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ

21/02/2022 | Προμήθεια Προϊόντων