Υπ΄αριθμ. 18007/23.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικής ίνας και αναβάθμιση εσωτερικής καλωδίωσης στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα»

28/12/2022 | Προμήθεια Προϊόντων