Υπ’αριθμ. 17808/21.12.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού” και “Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα” της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 16622/23.11.2022.

21/12/2022 | Προμήθεια Προϊόντων