Υπ’ αριθμ. 17806/21.12.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την “Προμήθεια Υλικών 15ετούς γενικής ανακατασκευής V3 στα συγκροτήματα τροχαλιών του αναβατήρα Ηρακλή του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού” στο πλαίσιο της 15ετούς Συντήρησης της Γραμμής του αναβατήρα “ΗΡΑΚΛΗ” – Αρ. Διακ. 16205/14.11.2022

21/12/2022 | Προμήθεια Προϊόντων