Υπ΄αριθμ. 16205/14.11.2022 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών 15ετούς γενικής ανακατασκευής V3 στα συγκροτήματα τροχαλιών του αναβατήρα Ηρακλή του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», στο πλαίσιο της 15ετούς Συντήρησης της Γραμμής του αναβατήρα «ΗΡΑΚΛΗ», η οποία θα συμβάλει στην επέκταση του χρόνου λειτουργίας της.

15/11/2022 | Προμήθεια Προϊόντων