Υπ΄αριθμ. 15575_26.11.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ

26/11/2021 | Προμήθεια Προϊόντων

Ιούλ 08 2024

Υπ΄αριθμ. 9075/08.07.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (καφές, ροφήματα, γρανίτες κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης».

Ιούλ 08 2024

Υπ΄αριθμ. 9074/08.07.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (εμφιαλωμένο νερό) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης».

Ιούλ 08 2024

Υπ΄αριθμ. 9073/08.07.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (Τυποποιημένα Ατομικά Παγωτά) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης».

Ιούλ 05 2024

Υπ΄αριθμ. 8850/04.07.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «προμήθεια ειδών αναψυκτήριων (Μπύρες, Χυμοί, Παγωμένο Τσάι κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης»

Ιούλ 03 2023

Υπ’ αριθμ. 8889/21.06.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Αρ. Διακ. 3307/17.03.2023. – Κατακύρωση

Ιούν 16 2023

Υπ’ αριθμ. 8457/14.06.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων πωλητών εισιτηρίων και δύο (2) φορητών BarCode Scanners ακύρωσης εισιτηρίων με δυνατότητα έκδοσης νέου εισιτηρίου, για τις ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 2330/24.02.2023 – Κατακύρωση

Μάι 11 2023

Υπ’ αριθμ. 6200/10.05.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την “Προμήθεια και παράδοση επτά (7) μεταλλικών τριπόδων συστημάτων αγκύρωσης διαστρωτικών με βαρούλκο στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»”.

Απρ 05 2023

Υπ’ αριθμ. 4461/5.4.2023 Διευκρίνιση ασφαλιστικής υποχρέωσης για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Α.Π. Διακήρυξης 3307/17-03-2023.

Μαρ 30 2023

Υπ’ αριθμ. 4104/29.4.2023 Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Α.Π. Διακήρυξης 3307/17-03-2023.

Μαρ 21 2023

Υπ’ αριθμ. Ορθή Επανάληψη 3307/17.3.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού αποθηκευτικού χώρου (Storage) καθώς και Υπηρεσιών για τη μετάπτωση του υπάρχοντος στο νέο αποθηκευτικό σύστημα, για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.»

Φεβ 24 2023

Υπ΄αριθμ. 2330/24.02.2023 Τακτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων πωλητών εισιτηρίων και δύο (2) φορητών BarCode Scanners ακύρωσης εισιτηρίων με δυνατότητα έκδοσης νέου εισιτηρίου, για τις ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Φεβ 17 2023

Υπ’ αριθμ. 1950/16.2.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων για την εξυπηρέτηση των εργασιών συντήρησης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο».