Υπ΄αριθμ. 15575_26.11.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ

26/11/2021 | Προμήθεια Προϊόντων