Υπ΄αριθμ. 15304/25.10.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια και παράδοση επτά (7) μεταλλικών τριπόδων αγκύρωσης διαστρωτικών με βαρούλκο στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» – Αρ. Προσκλ. 13245/09.09.2022

25/10/2022 | Προμήθεια Προϊόντων