Υπ΄αριθμ. 14395/06.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) ενός (1) οχήματος 4Χ4, για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ

06/10/2022 | Προμήθεια Προϊόντων