Υπ΄αριθμ. 13301/12.09.2022 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ετήσιων αδειών για Microsoft 365 & VEEAM Backup για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε.

13/09/2022 | Προμήθεια Προϊόντων