Υπ΄ αριθμ. 1302/02.02.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της

03/02/2022 | Προμήθεια Προϊόντων