Υπ΄αριθμ. 17443/30.12.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εξομάλυνση των τελικών επιφανειών των πιστών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. Προσκλ. 15830/02.12.2021

03/01/2022 | Τεχνικά Έργα