Υπ΄αριθμ. 15686/29.11.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 13498/18.10.2021 – Κατακύρωση

29/11/2021 | Τεχνικά Έργα