Υπ΄αριθμ. 15686/29.11.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 13498/18.10.2021 – Κατακύρωση

29/11/2021 | Τεχνικά Έργα

Ιούν 21 2024

Υπ΄αριθμ. 8185/20.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στην παραλιακή περιοχή Λαγονησίου στο όριο της Α’ Απαλλοτρίωσης του Δήμου Καλυβίων-Θορικού»

Μάι 21 2024

Υπ΄αριθμ. 6359/20.05.2024 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Εκτέλεση εργασιών για την λήψη μέτρων ήπιας προστασίας (ΦΑΣΗ Α΄) του κτιρίου «Ασάνης» επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 4 στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας»

Μάι 02 2024

Υπ΄αριθμ. 5489/01.05.2024 Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Εκτέλεση εργασιών για την λήψη μέτρων ήπιας προστασίας (ΦΑΣΗ Α΄) του κτιρίου «Ασάνης» επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 4 στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» – Αρ. Προσκλ. 4671/15.04.2024

Απρ 15 2024

Υπ΄αριθμ. 4671_15.04.2024 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκτέλεση εργασιών για την λήψη μέτρων ήπιας προστασίας (ΦΑΣΗ Α΄) του κτιρίου «Ασάνης» επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 4 στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας».

Δεκ 09 2022

Υπ’ αριθμ. 17302/9.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για τo έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης επιφανείας 800 τμ για την επέκταση του χώρου VIP στάθμευσης στη θέση Κελάρια 1750 στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού».

Σεπ 23 2022

Υπ΄αριθμ. 13827/23.09.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Ανακαίνιση του συστήματος πυροπροστασίας, του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ι.Π. Αιδηψού και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας – Αρ. Προσκλ. 12812/30.08.2022

Σεπ 01 2022

Υπ΄αριθμ. 12812/30.08.2022 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την «Ανακαίνιση του συστήματος πυροπροστασίας, του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ι.Π. Αιδηψού και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας»

Αυγ 18 2022

Υπ΄αριθμ. 12386/17.08.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Ανακαίνιση του συστήματος πυροπροστασίας, του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ι.Π. Αιδηψού και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας – Αρ. Προσκλ. 9946/29.06.2022

Αυγ 09 2022

Υπ΄αριθμ. 12220/09.08.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές εργασίες του υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ» – Αρ. Προσκλ. 9947/29.06.2022

Ιούλ 05 2022

Υπ’ αριθ. 10289/4.7.2022 Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης, λειτουργικής – αισθητικής αναβάθμισης ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής συγκροτήματος Ι.Π. Αιδηψού» Αρ. Διακ. 8528/07.06.2022 –Κατακύρωση.

Ιούν 29 2022

Υπ΄αριθμ. 9946/29.06.2022 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμό για την «Ανακαίνιση του συστήματος πυροπροστασίας, του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ι.Π. Αιδηψού και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας»

Ιούν 29 2022

Υπ. αριθμ. 9947/29.06.2022 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για το τεχνικό έργο: «Ηλεκτρολογικές εργασίες του υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ»