Υπ΄αριθμ. 134/05.01.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Εργασιών Αποκατάστασης των οδών προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού – ΑΡ. Προσκλ. 15829/02.12.2021

07/01/2022 | Τεχνικά Έργα