Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων παλαιών αιγιαλών σε Νομούς σε όλη την Ελλάδα

28/04/2022 | Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων παλαιών αιγιαλών σε 26 Νομούς όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, σκοπός της πρόσκλησης είναι η εκμίσθωση για τα έτη 2022-2024 με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη (2025-2026) των κάτωθι ακινήτων στους παρακάτω Νομούς:

 • Ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΒΚ 52)
 • Αργολίδας (ΑΒΚ 191, 192, 500, 540, 591)
 • Αρκαδίας (ΑΒΚ 87)
 • Αττικής (ΑΒΚ 22Π, 275, 65, 138, 9, 169, 170 και 151)
 • Αχαΐας (ΑΒΚ 32, 305, 30, 7, 35)
 • Ευβοίας (ΑΒΚ 674, 1085, 101, 102)
 • Ζακύνθου (ΑΒΚ 116, 118, 135, 137)
 • Ν. Θεσπρωτίας (ΑΒΚ 5766-5798)
 • Θεσσαλονίκης ( ΑΒΚ 2620, 3073, 2682, 3276)
 • Καβάλας (ΑΒΚ 3427, 3299, 3460, 3428, 3490, 3491, 3296, 3381, 3406, 3581)
 • Κέρκυρας (ΑΒΚ 443, 501)
 • Κεφαλληνίας (ΑΒΚ 233)
 • Κυκλάδων (ΑΒΚ 10, 7, 16, 83, 23, 8, 11, 18, 143, 27, 74, 77, 11, 80, 79, 75, 106, 128, 266, 38, 43, 29, 27, 476, 471, 124, 125, 132, Α21, 116)
 • Λακωνίας (198, 382)
 • Λάρισας (ΑΒΚ 924, 162, 163)
 • Λασιθίου (ΑΒΚ 57)
 • Λέσβου (ΑΒΚ 121, 135, 173, 184, 231, 232, 233, 235, 166, 174, 176, 197, 230, 62)
 • Λευκάδος (ΑΒΚ 89, 92, 104, 101, 102, 113, 114, 94, 120, 115, 116, 117, 121, 131, 141, 142)
 • Μαγνησίας (ΑΒΚ 638, 597, 63γ)
 • Μεσσηνίας (ΑΒΚ 43, 595)
 • Πιερίας (ΑΒΚ 207, 328, 316, 307, 311, 372, 371, 381, 382, 383, 385, 179, 184, 218, 352Β, 192, 181, 183, 186, 226, 308, 378)
 • Ρεθύμνου (ΑΒΚ 348, 350, 360)
 • Σάμου (ΑΒΚ 487, 488, 489, 575)
 • Χαλκιδικής (ΑΒΚ 221, 239, 230, 245, 223, 220, 250, 236, 238, 241, 255, 256, 272, 279, 277, 296, 314, 307, 327, 326, 83, 84, 85, 86, 336)
 • Χανίων (ΑΒΚ 394, 362, 407, 441, 405, 406, 386, 453, 395, 459, 567)
 • Χίου (ΑΒΚ 226, 315).

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων:

Πρώτον, σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ακίνητα όμορα των συγκεκριμένων ακινήτων και επιθυμούν να εκμισθώσουν τα όμορα τμήματα αυτών. Δεύτερον, σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τμήμα ή τμήματα των συγκεκριμένων ακινήτων, τα οποία δεν θα εκμισθωθούν σε ενδιαφερόμενους της πρώτης κατηγορίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για περισσότερα του ενός τμήματα. Η ΕΤΑΔ κατά προτεραιότητα θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με τους ενδιαφερομένους της πρώτης κατηγορίας. Σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης κατηγορίας, η ΕΤΑΔ θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους.

Για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία ανατρέξτε στην εκάστοτε πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την κατηγορία Προκηρύξεις-Προσκλήσεις » Ακίνητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα ακίνητα της πρόσκλησης σε τμήμα της Γεωπύλης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου εδώ.