Ανακοίνωση της ΕΤΑΔ Α.Ε. σχετικά με τις αρμοδιότητες της σε θέματα που αφορούν σε παραλίες κ αιγιαλούς

16/08/2023 | Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Η ΕΤΑΔ είναι άμεση θυγατρική τoυ Υπερταμείου και κύριος σκοπός της είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της.

Στοχεύει σταθερά στη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, στην προστασία του φυσικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας, ενεργώντας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Μετά την παραπάνω σύντομη παρουσίαση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) και επειδή πολλά πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρονται στην Εταιρεία μας και στις αρμοδιότητές της σχετικά με τις παραλίες και τους αιγιαλούς, θα πρέπει να διευκρινιστούν προς αποκατάσταση της πραγματικότητας τα παρακάτω: 

Εντός του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα Δημόσια Ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών ανά την Επικράτεια. Η διαχείριση αυτών περιήλθε στην ΕΤΑΔ μετά από την απορρόφηση της πρώην Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ). Μέρος αυτών των ακινήτων αποτελούν περίπου 1.400 καταγεγραμμένοι Παλαιοί Αιγιαλοί, οι οποίοι όμως ΔΕΝ σχετίζονται με τους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού και της παραλίας που ανήκουν στη διαχείριση των Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τους Δήμους. ΔΕΝ υπάγονται σε κοινοχρησία, αλλά πρόκειται για ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ΔΕΝ χρησιμοποιούνται -κατά κανόνα- για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η εκμίσθωσή τους αποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα ομορότητας και  πρόσβασης στον αιγιαλό.

Ως προς τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλών, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό, 130 περίπου αιγιαλούς στο σύνολο της χώρας, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί -με νομοθετικά διατάγματα- ως «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα» (ΤΔΚ). Ευρίσκονται κυρίως έμπροσθεν παραλιακών ακινήτων κυριότητας Ε.Ο.Τ. με στόχο να εξυπηρετηθεί η αξιοποίηση του συνόλου του τουριστικού ακινήτου σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται δε, ότι τα ΤΔΚ επέστρεψαν μόλις την 28/03/2023 στη διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 5036/2023.

Κατά πάγια τακτική οι συμβάσεις που συνάπτει η ΕΤΑΔ είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις, μηδενός εξαιρουμένης, υποχρέωση του χρήστη να τηρεί τη νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο προβλεπόμενος χώρος για ελεύθερη χρήση της ακτής από τους λουόμενους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, αρμόδιες για την προστασία  και την αποβολή των αυθαίρετων χρηστών από κοινόχρηστους χώρους αιγιαλών και την επιβολή προστίμων, είναι οι κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχονται οι τυχόν παραβάσεις, όπως για παράδειγμα, η αυθαίρετη επέκταση των ορίων της απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού πέραν των συμβατικών όρων της εκάστοτε μίσθωσης. Η ΕΤΑΔ όταν ενημερώνεται για παραβάσεις τέτοιου είδους, στις ελάχιστες περιπτώσεις που την αφορούν όπως προαναφέρθηκε και προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα προστασίας του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001, απευθύνεται άμεσα στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του εκάστοτε Νομού.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της διαχρονικής και χρήσιμης συνεργασίας με τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η ΕΤΑΔ διενεργεί αυτοψίες με τα Κλιμάκιά της κατά την παρακολούθηση των συμβάσεων εκμίσθωσης αιγιαλών αρμοδιότητάς της. Επίσης, μέσω δορυφορικών εικόνων, ελέγχεονται η τήρηση των ορίων κατάληψης των μισθώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη και εντός των εκμισθωμένων ορίων δραστηριότητα αυτών. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετων κατασκευών επί αιγιαλού και παραλίας, –στις ελάχιστες περιπτώσεις που αφορούν την ΕΤΑΔ όπως προαναφέρθηκε-, πράγμα για το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη εισάγει σχετικούς απαγορευτικούς όρους στα μισθωτήρια, ενημερώνεται και πάλι η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Η τελευταία προβαίνει κατά λόγο αρμοδιότητας στην επιβολή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και προστίμων και στη συνέχεια λαμβάνεται μέριμνα από την ΕΤΑΔ για τη συμμόρφωση των  παραβατών ακόμη και με ποινή ανάκλησης της παραχώρησης.

  Ιούλ 19 2024

  Η γιορτή του Προφήτη Ηλία έφτασε και το ΧΚΠ ετοιμάζεται να γιορτάσει τον προστάτη Άγιο του

  Ιούν 07 2024

  Ανακοίνωση της ΕΤΑΔ για το περιστατικό βίαιης επίθεσης εναντίον εργαζομένου της Εταιρείας

  Άποψη του Χιονοδρομικό Κέντρου Βόρα-Καϊμακτσαλάν
  Μαρ 22 2024

  Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα: Τριήμερο της 25ης Μαρτίου με ειδικές τιμές

  Η νέα CEO της ΕΤΑΔ Ηρώ Χατζηγεωργίου
  Δεκ 18 2023

  Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα. Ηρώ Χατζηγεωργίου, και δυο νέα Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. στην ΕΤΑΔ

  Άποψη της παραλίας της Ακτής Βουλιαγμένης
  Ιούλ 12 2023

  Η ΕΤΑΔ παρατείνει έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα τη λειτουργία της Ακτής Βουλιαγμένης λόγω του καύσωνα

  Πλάνο παραλίας από ψηλά. Τίτλος στην εικόνα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων παλαιών ή τουριστικών Αιγιαλών.
  Μάι 25 2023

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών, χαρακτηρισμένων ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα (ΤΔΚ), σε Νομούς σε όλη την Ελλάδα

  Νοέ 29 2022

  Ανακοίνωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.

  Νοέ 11 2022

  Τοποθετήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στο FORTUNE GREECE CEO Initiative 2022

  Σεπ 30 2022

  Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του σχεδίου του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΤΑΔ Α.Ε

  Σεπ 16 2022

  Ακύρωση του Διαγωνισμού Μίσθωσης για την «Ωκεανίδα»

  Αφίσα Ημερίδα του Υπερταμείου
  Σεπ 09 2022

  Η ΕΤΑΔ συμμετέχει στην Ημερίδα του Υπερταμείου, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, 13.00-13.20

  Ιούν 08 2022

  Η ΕΤΑΔ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Κάμπινγκ Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης και Φαναρίου Κομοτηνής για τη θερινή περίοδο 2022