Ακύρωση του Διαγωνισμού Μίσθωσης για την «Ωκεανίδα»

16/09/2022 | Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ανακοινώνει την ακύρωση της διενέργειας του Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (e-auction) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Καφέ – Εστιατορίου της «Ωκεανίδας» στην Ακτή Βουλιαγμένης.