Υπ’ αριθμ. 1448/7.2.2023 Διευκρινίσεις για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Προσκλ. 1110/31.01.2023.

07/02/2023 | Υπηρεσίες