Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/06/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8506/27.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε. οι οποίες αφορούν στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το επενδυτικό σχέδιο «Εκσυγχρονισμός αναβατήρα «Ηρακλής» του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»