Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

10/07/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 9187/10.07.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε.