Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/07/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 8813/04.07.2024 Ολοκλήρωση του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Διακ. 4217/04.04.2024 – Κατακύρωση