Υπ’ αριθμ. 13953/10.10.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» για δύο (2) χιονοδρομικές περιόδους, ήτοι, 2023-2024, 2024- 2025.

10/10/2023 | Υπηρεσίες