Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

17/10/2022 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Q5389)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ Α.Ε ανακοινώνει την προκήρυξη ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) για την εκμίσθωση του Υπέργειου Σταθμού Αυτοκινήτων (parking) στη Θεσσαλονίκη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της www.e-publicrealestate.gr.

O  Σταθμός βρίσκεται παραλιακά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πολύ κοντά στο Λιμάνι της πόλης και  περικλείεται από τις οδούς Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, Ναυμαχίας Λήμνου και Πολυτεχνείου.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, με σκοπό τη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευσή του ως Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων, εντός των επιτρεπόμενων, όπως ισχύουν, χρήσεων και όρων για τη λειτουργία των σταθμών αυτοκινήτων.

Το πολυώροφο πάρκινγκ είναι χωρητικότητας 850 θέσεων στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 6 ορόφους και δώμα. Από το 2019 έως και σήμερα λειτουργεί ως Επιχειρηματική Μονάδα της ΕΤΑΔ. Ο Σταθμός έχει ανεγερθεί σε έκταση επιφάνειας 5.401,53 τ.μ. που χαρακτηρίστηκε ως χώρος για την ανέγερση πολυώροφου σταθμού στάθμευσης επί του με ΑΒΚ 2626 ακινήτου. Το κτήριο του Σταθμού αποτελείται από υπόγειο 516,96 τ.μ., ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ όροφο συνολικής επιφάνειας 3.007,66 τ.μ. έκαστος και δώμα 210,56 τ.μ.. Οι γραφειακοί χώροι του Σταθμού είναι ενεργειακής κατηγορίας Ε.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού, ορίζεται η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, 14:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα 105 62 (2ος όροφος – Πρωτόκολλο).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.  Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο και το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ.