Υπ΄αριθμ. 5436/19.04.2022 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης τριών (3) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά», «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου» και «Ολυμπιακή Εγκατάσταση Φαλήρου»- Αρ. Διακ. 3867/04.04.2022.

21/04/2022 | Υπηρεσίες