Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/04/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5330/29.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά, του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1) και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή» της ΕΤΑΔ ΑΕ