Υπ’ αριθμ. 14869/17.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την “Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων Δημοτικής Οδοποιοίας, πρόσβασης στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού”.

17/10/2022 | Υπηρεσίες