Υπ’ αριθμ. 14396/6.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1) και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή της ΕΤΑΔ ΑΕ».

06/10/2022 | Υπηρεσίες